O nás

Pletení pomlázky

Pionýrská skupina Záře je pobočným spolkem nezávislého demokratického spolku Pionýr, z.s. Naleznete nás na sídlišti Bohnice, kde máme klubovnu a několikrát do roka pořádáme pro místní otevřené akce. Hlavní náplní naší činnosti je ale pravidelná práce v dětských oddílech a pořádání táborů a to jak letních na naší táborové základně v Meziměstí, tak i menších o podzimních a velikonočních prázdninách.

Veškerou tuto činnost zajišťují dobrovolníci, kteří se rozhodli svůj volný čas věnovat práci s dětmi, a cíleně používat různé hry a netradiční aktivity k jejich rozvoji jejich tělesných, psychických i sociálních dovedností.

Naše skupina působí v Bohnicích už od roku 1977, a to by nebylo možné bez neustálého obnovování členské základny, proto také většina našich vedoucích a instruktorů začínala jako “oddílové děti”, které si prošly naší skupinou. Skupina pro ně není jen náplní volného času, hlavně partou kamarádů, které budou mít už na celý život.

Aktuálně tak máme kolem sta členů, z nichž většinu tvoří právě oddílové děti, které se v naší klubovně scházejí každý týden a jednou za čas vyrazí na víkendovou výpravu mimo Prahu.

Holky v autobuse

Samozřejmě jen navštěvování oddílu z člověka neudělá vedoucího, proto každý náš člen, co se podílí na činnosti, má splněné Pionýrské minimum - certifikaci ze základů bezpečnosti práce a první pomoci. Naši oddíloví vedoucí mají dále splněný kurz oddílového vedoucího, kde se po dobu několika víkendů a seminářů učí jak plánovat dlouhodobou výchovnou činnost. Táborové akce zajišťují absolventi akreditovaného kurzu “Vedoucí zotavovací akce” a je na nich samozřejmě vždy přítomen proškolený zdravotník.

Veškerá činnost naší pionýrské skupiny by nebyla možná bez finančního zajištění, které se skládá hlavně ze členských příspěvků, darů, státních dotací, grantů Magistrátu hlavního města Prahy a městské části Praha 8. Veškeré tyto příjmy jdou přímo na zajištění naší činnosti - pronájmu klubovny, energií, materiálu pro chod oddílů a i financování našich akcí. Jen díky těmto všem příspěvkům a dobrovolné práci našich vedoucích můžou naše akce být přístupné co nejvíce dětem.

Naše skupina se také zapojuje i do dobročinných akcí, jako je 72hodin nebo Český den proti rakovině, kde se našim členům napříč lety podařilo zprostředkovat od štědrých dárců několik set tisíc korun.

Nechcete si od nás nechat nic ujít? Přihlašte se do našeho newsletteru a o všem se dozvíte, jako první!

Vítězství!