Pionýrská skupina Záře
Pionýr, z.s.

O nás

Pionýrská skupina Záře je pobočným spolkem nezávislého demokratického spolku Pionýr, z. s. Naši klubovnu naleznete na sídlišti Bohnice, kde také často můžete narazit na naše akce, pořádané pro širokou veřejnost. Hlavní činností skupiny jsou pravidelné celoroční schůzky oddílů a pořádání táborů v době letních, podzimních, jarních i velikonočních prázdnin. Děti u nás vedou kvalifikovaní vedoucí, kteří soustavně vytvářejí program pro jejich správný tělesný i psychický rozvoj, jak jinak než formou her v dětském kolektivu.

Pionýrská skupina Záře působí na Bohnickém sídlišti již přes třicet let, přesněji od roku 1977, v novodobé organizaci pak od roku 1991. V dnešní době má již přes sto členů, zejména dětí. Pravidelné oddíly se scházejí zpravidla jednou týdně a prázdnonvé tábory pořádáme během každých větších prázdnin.

Již několik let patří k naší činnosti i pořádání akcí pro širokou veřejnost.

Na zajištění této činnosti se podílí řada instruktorů ve věku 15 až 18 let, kteří zde kromě přímé práce nalézají možnost společného setkávání a využívání volného času a řada vedoucích, kteří vykonávají práci s dětmi bezplatně a ve svém volném čase.

Oddíloví vedoucí Pionýrské skupiny Záře mají splněnu kvalifikaci „Vedoucí dětského kolektivu“, popřípadě vyšší variantu. Vedoucí velkých akcí, jako jsou tábory, mají školení akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy „Vedoucí zotavovacích akcí“. Každý člen Pionýrské skupiny Záře nad 15 let má také tzv. „Pionýrské minimum“, které obsahuje základy bezpečnosti práce a první pomoci. Při každé akci je přítomen kvalifikovaný zdravotník.

Práce pionýrské skupiny je nemyslitelná bez finančního zajištění. To se skládá zejména z členských příspěvků, státních dotací, grantů Městské části Praha 8, Magistrátu hlavního města Prahy a z darů. Všechny tyto příjmy pokrývají pronájem a provozní náklady klubovny, materiální zabezpečení chodu oddílů a skupiny, vybavení táborové základny, ale i finanční zabezpečení akcí všech akcí. Dotují se z nich též pobyty členů na skupinových akcích, protože se snažíme, aby výpravy a výlety byly finančně dostupné všem dětem.

Již několik let s naši pionýrská skupina zapojuje do sbírkové akce Český den proti rakovině. Naši vedoucí, instruktoři, ale i nejstarší děti prodávají celý den v ulicích žluté kvítky, naše skupina tak přispěla do rozpočtu nadace již několik set tisíc korun.

Akce

27.10.20 17:3001.11.20 18:00
Vazalové rodů Rožmberků, Lobkowiců,...

Podporují nás

logo MHMP

 

logo MŠMT

 

 

logo MČ Praha 8

 

 

Podporují nás