2. běh letního tábora

Termín konání: 23. července - 6. srpna 2022

Téma celotáborové hry: Stezka odvahy a dobrodružství

Hlavní vedoucí a kontaktní osoba: Karel Vlasák
E-mail: 2beh@zare.cz
Telefon: +420 606 511 879

Cena tábora: 4 200,- Kč (4 000,- Kč členové Pionýra)
(v ceně je zahrnuta strava 5 x denně, pitný režim, doprava, odměny, pojištění, vstupné na výletech, materiál k programu)

Počet účastníků je omezen.

2. Běh