Pionýrská skupina Záře
Pionýr, z.s.

1. Běh letního tábora

Termín konání: 27. června - 18. července 2020
Téma celotáborové hry: Piráti

Hlavní vedoucí: Jakub Mareš


Kontaktní osoba: Jakub Mareš

E-mail: 1beh@zare.cz

Telefon: +420 777 100 831


Cena tábora:  4 900,- Kč (4 700,- Kč pro členy Pionýra)

(v ceně je zahrnuta strava 5 x denně, pitný režim, doprava, odměny, pojištění, vstupné na výletech, materiál k programu)


Registrace: Prosím vyplňte TENTO REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ. Zde vyplníte údaje o dítěti a o Vás. Na Váš e-mail Vám poté zašleme přihlášku a další dokumenty potřebné k přihlášení dítěte na tábor.

 O našem táboře:

Na tábor se vypravíme jako každý rok do Meziměstí (asi 10 km od Broumova), do krásné přírody CHKO Broumovsko.


Ubytování na táboře je v tradičních podsadových stanech po dvou. Zázemí táborové základny tvoří malá chatka (bouda), kde je kuchyně. Jídelna ve velkém hangáru (stanu).


Tábor trvá 3 týdny, účastní se ho okolo 50 dětí ve věku od 6 do 15 let.


Tábor je zajišťován školenými vedoucími a instruktory – dobrovolníky, zpravidla celoročně pracujícími s dětmi na oddílových i jiných akcích. Hlavní vedoucí tábora i táborový zdravotník mají ministerstvem školství akreditované kvalifikace na tyto funkce, jednotliví vedoucí a instruktoři taktéž prochází řadou vzdělávacích kurzů.


Hlavní část táborového programu tvoří tzv. celotáborová hra – komplexní soustava her a dalších aktivit, motivovaných jedním tématem. V posledních letech byla témata např. Harry Potter, Vikingové, Karel IV. nebo v roce 2019 Robin Hood.


Náš tábor není pasivní rekreací - naopak chceme, aby se toho děti na táboře co nejvíce naučily a formou her si aktivně vyzkoušely věci, které se jim mohou hodit i po skončení tábora.

V průběhu tábora se děti také podílejí na zajišťování běhu tábora – podle svých schopností se například zapojují do přípravy dřeva pro táborové ohně, pomáhají s přípravou jídla, dle rozdělení služeb také myjí například hrnce a další společné nádobí.

Během tábora jsou děti rozděleny do oddílů a to tak, aby skupinky byly při hře rovnocennými partnery – jak po stránce fyzické tak i rozumové.

V rámci táborové činnosti dbáme na rozvoj individuálních schopností každého dítěte, stejně jako na spolupráci mezi dětmi a jejich oddíly. Naučné a vzdělávací prvky vnáší do tábora rozličné tábornické aktivity, ale také například návštěva kulturně a přírodně zajímavých míst v okolí.


Program tábora zahrnuje mnoho různorodých činností, které jsou zařazovány s ohledem na jejich výchovné cíle. Děti během tábora hrají množství netradičních i tradičních her a soutěží, vyzkouší si rozličné rukodělné činnosti a naučí se různým turistickým a tábornickým dovednostem. V rámci dvoudenního putovního výletu také zakusíme spaní pod širákem.


V letošním roce jsme zváni na privatýrskou loď kapitána Henryfouse:

 

Akce

27.10.20 17:3001.11.20 18:00
Vazalové rodů Rožmberků, Lobkowiců,...

Podporují nás

logo MHMP

 

logo MŠMT

 

 

logo MČ Praha 8

 

 

Podporují nás