Podzimní prázdniny 2023

02.11.2023 - 14:57

Letos jsme se vydali na podzimní prázdniny do krásné základny Domino Hluboká-Březiny, kde jsme pomáhali rodu Starků se záchranou Severu.


Po příjezdu nás Starkové uvítali a ubytovali ve svém hradě Zimohrad a mohli jsme se v klidu a bezpečí vyspat na další den. Po probuzení nás čekalo rozřazení do šlechtických rodů. Na pomoc Starkům se shromáždily hlavy slavných rodů: Arrynové, Baratheoni, Lannistrové a Tyrelové. A protože se shromáždila početná skupina panošů bez příslušnosti, bylo nutné je rozřadit do jednotlivých rodů. Chtěli jsme se rozhodnout podle zapečetěných pergamenů od krále, které měl přinést posel. Když ale delší dobu nepřicházel, šli jsme se po něm podívat a hle, posel nikde. Našli jsme po něm jen rozházené pergameny po zemi. Na pergamenech bylo psáno, ke kterému rodu kdo patří, a tak jsme se konečně mohli spojit. Vyrobili jsme si trička a vlajky podle svých barev a symbolů a dali jsme si společnou hostinu.


Starkové nás mezi tím seznámili s tím, proč si vlastně vyžádali naši pomoc. Na Severu se dělo něco podezřelého a ani takto mocný rod si s tím nevěděl rady. V poslední době totiž zpoza velké zdi, stále častěji, na Sever útočili divocí a proslýchalo se něco o silách temné magie. Během odpoledne se ale už nic zvláštního nestalo, a tak jsme si mohli zahrát boj o vlajky a rozhodnout se, kdo bude v naší početné skupině velet. Bohužel soutěžili i Starkové, kteří samozřejmě tento boj vyhráli. Útěchou nám byl večerní oheň, u kterého jsme si zahráli na kytary, zazpívali staré i nové písně a potěšili se ze společnosti nových přátel.


Druhý den po probuzení jsme zjistili, že nám někdo vykradl sklady a rozházel všechny věci. Ztracené předměty jsme sesbírali a pátrali po tom, kdo nám to mohl provést! Podezření padlo na Divoké, a tak jsme se rozhodli, že se je odpoledne vydáme hledat, pokusíme se některé zajmout a vyzvědět od nich, co se to vlastně na Severu děje. Odpoledne ovšem začalo pršet, a tak jsme využili příležitosti, zahráli si deskovky a na výpravu za Divokými jsme se vydali, až když večer přestalo pršet. Výprava se nám podařila a dozvěděli jsme se, že na ně prý útočí monstra s modrýma očima, vedená zvláštními ledovými lidmi. Divokým se ale nedá věřit, proto jsme se rozhodli, že to dále prozkoumáme v jejich hlavní vesnici Tvrdodomov. Po večeři nám hlavy rodu Starků připravily kvíz a šli jsme bezpečně spát. 


Následující den jsme se vydali prozkoumat již zmíněný Tvrdodomov, hlavní obydlí Divokých. Tam jsme byli svědky útoku Zombií pod vedením nočních chodců. Útoku se zúčastnil i sám Noční král, kterého jsme zdáli poznali - jeho vzhled zná snad každé malé dítě na Severu. V nastalé vřavě se nám podařilo před útokem zachránit šamana Divokých a utéct před nočními chodci zpět na Zimohrad. Šaman nám sdělil, že k porážce nočních chodců nám pomohou pouze čepele z dračího skla. To jsme se později vydali natěžit, abychom z něj mohli vyrobit zbraně. Odpoledne za námi přišel Huťák Stark a vyjevil nám, že našel tajnou stezku k pevnosti nočních chodců. Po stezce jsme se tedy ihned vydali. Čekalo nás spoustu těžkých úkolů. Každý z nich důkladně prověřil naše síly a pomohl nám se připravit na to, co nás čekalo. Poté jsme se vydali přímo k pevnosti, u které vůdci rodu Starků, Kubík Stark a Huťák Stark, svedli souboj s nočními chodci a vyhráli ho. Noční chodci byli poraženi, nočnímu králi se ale bohužel podařilo uniknout neznámo kam.  


Sever byl tímto v bezpečí, noční Král sám nic nezmůže a bez svých přisluhovačů, nočních chodců, bude alespoň na několik stovek let bezmocný. Odměnou nám byla večerní diskotéka a ráno jsme se už mohli zabalit, uklidit základnu, odjet v klidu domů a těšit se na bezpečné období ve Westerosu.

Fotografie z letošních podzimek naleznete v naší fotogalerii.