Ledová přespávačka Dráčků

Dráčci se již tradičně zúčastnili akce Ledová Praha, která proběhla od 31.1. do 2.2. 2020. V pátek 31. 1. Dráčci navštívili několik pražských muzeí. Jako první navštívili Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského, kde zrovna probíhá výstava KOMenský v KOMiksu, Dráčci si interaktivní výstavu plnou komiksů velmi užili a dozvěděli se spoustu zajímavých informací. Následně Dráčci zamířili do Muzea fantastických iluzí ve Vodičkově ulici. Iluzivní prvky v muzeu si Dráčci velmi užili a odnesli si odtud spoustu neobyčejných fotografií. Páteční pololetní prázdniny Dráčci zakončili návštěvou Muzea Karla Zemana, během které se povedlo oběma skupinám, jak mladším na pravěké výpravě tak starším na výpravě za vynálezem zkázy, úspěšně nalézt poklad. Po náročném dni dorazili do klubovny kde jsi zahráli deskové hry a napsali vyprávění o celém dni doplněné krásnými obrázky.

V sobotu Dráčky čekalo několik vycházek plných strašidel. Nejdříve se vydali na Vyšehrad za starými pověstmi českými, kterými je provázel mnich zblízkého kláštera. Během cesty se Dráčci seznámili s nejznámějšími pověstmi, které se k Vyšehradu pojí, také se dokonce osobně potkali praotce Čecha a krásnou kněžnu Libuši. Po krátké pauze se Dráčci vydali se strašidlem za strašidly na Malou Stranu. Strašidlem, které Dráčky provázelo bylo dokonce vrchní strašidlo, kterým je mrtvý mnich z Lazarovy ulice. Při procházení po Malé Straně narazili na další strašidlo, kterým byla bába Čertovka, podle které se strouha pojmenovala. Kousek dál Dráčky překvapil duch slavné herečky Laury, které zářivý manžel usekl hlavu. Poslední vycházka začínala na Anenském náměstí a zavedla Dráčky do tajuplné průchodů Starého Města. Během procházení tajuplnými průchody Dráčci narazili na Purkmistra, který přišel o hlavu z důvodu své zapomětlivosti, protože ztratil významné pečetidlo. Následně narazili na poslední strašidlo dnešního dne, kterým byla Sněžibaba, která musí kvůli svému klevetění uklízet kostelní schody od sněhu. Sněžibabu se, ale povedlo Dračkům vysvobodit a získali od ní další části pověsti do svého sběratelského Secret booku. Po příjezdu do klubovny Dráčky čekala lahodná večeře po, které si opět zahráli pár deskových her a následně šli s pohádkou spinkat.

Nedělní den Dračků se nesl v uvolněném duchu hraní deskových her, které jim pod stromeček přinesl minulou výpravu Ježíšek. Ledovou přespávačku zakončili dobrodružným hledáním sladkého pokladu.