Pionýrská skupina Záře
Pionýr, z.s.

Oddíl Blobík

Oddíl Kulíšci vznikl v roce 2009 a původně byl určen pro děti v první nebo druhé třídě základní školy a pro předškoláky, které škola v nejbližší době čeká. Děti však již odrostly a tak většina našich členů nyní chodí do 8 a 9 třídy základní školy. Oddíl se v roce 2018 kvůli vyššímu stáří dětí přejmenoval na Blobík.

Na oddílových schůzkách děti čeká všestranně zaměřený program, s velkým důrazem na rozvoj fantazie, spolupráce, osobnostního rozvoje a celkově na celou škálu tzv. "softskills", ale také konkrétních dovedností potřebných pro instruktory pracující s dětmi (první pomoc, bezpečnost práce, základy psychologie, teorie her a motivace a také znalost Pionýra).

Samozřejmostí je celoroční hra, která tvoří základ motivace pro děti. Letos jsme se ocitli ve hře Jumanji a musíme se dostat co nejrychleji ven, aby nás hra nepohltila navždy :).

Fotografie z naší činnosti letošního školního roku můžete nalézt v naší fotogalerii zde:

připravuje se

Schůzky se konají každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin

Věk členů oddílu: 13-15 let (7. - 9. třída)
Oddílový vedoucí: Jakub "Huťák" Hutr, tel: 737155302
Kontaktní e-mail:  blobik@zare.cz

 

Soubor: 

Podporují nás

logo MHMP

 

logo MŠMT

 

 

logo MČ Praha 8

 

 

Podporují nás