Pozdrav ze schůzky Čiperek a naše plány na prosinec!

Čiperky posílají pozdravy ze schůzky a pomalu se připravují na první přespání v klubovně. To se uskuteční z pátka na sobotu, druhý víkend v prosinci.

Příští týden se v době našeho oddílu bude konat Adventní dílnička a další středu možná přijde Mikuláš!

Na schůzce se s námi můžete potkat ve středu 12. prosince anebo na konečné zastávce Sídliště Bohnice -> ve středu 5. prosince <- právě na naší akci Mikuláš se Září. 

Těšíme se na vás!