Registrace 2018

Vážení členové, rodiče a kamarádi,

máme tu nový rok, a tak bychom vás chtěli opět požádat o to, abyste se zaregistrovali na naší Pionýrské skupině Záři.

Veškeré informace o registraci (jejích výhodách a pokyny k registraci) naleznete v sekci Členství.

Registrace se v zásadě od minulých let nemění, ale jelikož v tomto roce začne platit GDPR, tak budeme letos potřebovat všechny originály registračních listů! Dostaňte je tedy prosím jakýmkoliv způsobem do klubovny (osobně, přes známé a kamarády, či je pošlete poštou na naši adresu).

Přihlášky si můžete elektronicky stáhnout v sekci Aktuality/Soubory ke stažení (stačí vybrat správnou verzi pro daný věk) nebo jsou k dispozici vytištěné v naší klubovně.

Drobně jsme upravili členské příspěvky (děti do tří let platí výrazně méně, starší děti naopak o něco více a zavedli jsme také rodinnou slevu ve výši až 100 Kč), konkrétně stojí registrace na celý rok 2018:
0-3 roky 200,- Kč
4 - 14 let 500,- Kč
15+ 350,- Kč
V případě registrace více členů z jedné rodiny (v přímé linii) máte možnost uplatnit rodinnou slevu (děti 4 - 14 let mají slevu 100 Kč a platí tedy 400 Kč a 15+ mají slevu 50 Kč a platí tedy 300 Kč).

Zaplatit lze převodem na účet Pionýrské skupiny Záře 136099193/0300 (jako variabilní číslo uvádějte datum narození registrovaného ve formátu DDMMRRRR a jméno do poznámky pro příjemce) případně v hotovosti svému vedoucímu oddílu nebo Kotymu některou středu v klubovně.

Termín registrace je 21. 1. 2018.

Za každého včas registrovaného člena předem děkujeme, podporujete tak zásadně naši činnost!