Členství

Členství v Pionýrské skupině Záři je možné vždy na kalendářní rok (od ledna do ledna) a poskytuje řádně registrovaným členům následující možnosti a výhody:

Výhody členství pro mladší 15 let

1) Možnost účastnit se pravidelné činnosti Záře (www.zare.cz/celorocni-cinnost).

2) Možnost čerpat slevy na všechny prázdninové táborové akce Záře (www.zare.cz/akce)

3) Možnost získat zdarma Členskou pionýrskou kartu Záře, která je zároveň Evropská karta mládeže EYCA se všemi jejími výhodami a slevami (www.eyca.cz).

4) Automaticky zařízené speciální úrazové pojištění na všech akcích pořádaných Září, a to zcela zdarma.

5) Jako první dostává informace o plánovaných akcích Záře a můžeš se tak na ně přihlásit s předstihem a mít tak jisté volné místo.

Výhody členství pro starší 15 let

1) Možnost účastnit se akcí Záře, a to jak těch s dětmi, tak i například pravidelného setkávání členů a kamarádů "Září se Září", které je pro členy Záře zdarma!

2) Možnost rozvíjet své kompetence formou účasti na vzdělávacích akcí Pionýra a mít je od Záře plně hrazené (v případě, že se vzděláváte v oblasti, které se aktivně na Záři věnujete).

3) Možnost zapojit se do Motivačního systému Pionýrské skupiny Záře a sbírat body, které lze pak uplatnit formou slevy na akci nebo pořízení "pionýrského předmětu".

4) Možnost získat zdarma Členskou pionýrskou kartu Záře, která je pro mladší 31 let zároveň Evropská karta mládeže EYCA se všemi jejími výhodami a slevami (www.eyca.cz).

5) Automaticky zařízené speciální úrazové a odpovědnostní pojištění na všech akcích pořádaných Září, a to zcela zdarma.

6) Možnost půjčovat si vybavení Záře (stany, deskové hry, lezecké vybavení, nafukovačky atp.), a to i pro soukromé účely.

 

Jak se registrovat?

Pro registraci stačí vyplnit registrační list v příslušné variantě (www.zare.cz/soubory) a donést ho buď do naší klubovny a nebo zaslat poštou (www.zare.cz/kontakty) a zaplatit členský příspěvek.

Členský příspěvek na rok 2019
0-3 roky 200,- Kč
4 - 14 let 500,- Kč
15+ 350,- Kč

V případě registrace více členů z jedné rodiny (v přímé linii) máte možnost uplatnit rodinnou slevu (děti 4 - 14 let mají slevu 100 Kč a 15+ mají slevu 50 Kč).

Zaplatit je možno buď hotově ve středu v klubovně (Kotymu) nebo platbu poslat na účet Pionýrské skupiny Záře 136099193/0300 (jako variabilní číslo uvádějte datum narození registrovaného ve formátu DDMMRRRR a jeho jméno do poznámky pro příjemce).

Termín řádné registrace (odevzdání vyplněného registračního listu i platby) na celý kalendářní rok byl 25. ledna 2019. Doregistrovat je se možné kdykoliv v průběhu roku, ale do září je to za plnou cenu i přesto, že registrovaní budete jen od příštího měsíce od doregistrace. Nebudou pro vás také platit některé výhody.

Akce

27.11.19 18:00
Rádi bychom vás pozvali na Adventní...

Podporují nás